All posts tagged tendenser

4 Things your competitors can teach you about outsourcing

4 Things your Competitor can teach you about Outsourcing

“You don’t see the world as it is, but as you are” rightly says the magnet attached to my fridge door. The world takes shape according to our perception and the same goes for our perspective towards your business competitors. We could take them as threat and waste our precious energy fretting over them or be inspired by their success and incorporate their methods into our own business style.

They say No idea is original as everything stems from something else. The only way to hit the right chord is to realise the subtle difference between imitating and being inspired. New Year should always start with something fresh and new in life. So this January, you could observe and learn how your competitor is taking advantage of outsourcing.

læs mere…

Der er ikke nogen rigtig outsourcing lokation!

Hvad! Jamen vi bruger mange kræfter på at vælge hvilken lokation, vi skal outsource til. Transporttid, tidsforskel, universiteter i området, politisk stabilitet osv.

Vrøvl, siger Morten Munk, partner i Mafcon. Valg af lokation er ingen garanti for, at du får succes med din outsourcing.

Hør Morten forklare hvorfor her:

outsourcing infographic kpmg analyse

Undersøgelse af brug af outsourcing – Infographic

KPMG har foretaget en omfattende analyse omkring brugen af IT-outsourcing. Se resultaterne i denne infographic:

Outsourcing på 60 sek: Trends i outsourcing

Katie Gove fra Trellis, har analyseret over 300 virksomheder og har fundet ud af at virksomheder der outsourcer, har mere fokus på egne interne kompetencer og evner til at styre outsourcing. Der er også sket et skift fra fokusering på pris til kompetencer.

.

"Globalization has changed us into a company that searches the world, not just to sell or to source, but to find intellectual capital - the world's best talents and greatest ideas." – Jack Welch

Globalisering er mere end outsourcing

Sourcing-mestre er de mest produktive.

mandag-morgen
Det er ikke eksport, men import som er nøglen til vækst i produktiviteten.

Tænketanken Mandag Morgen, har kigget på ny forskning fra Aarhus School of Business – der viser at sourcingkompetencer giver bedre produktivitet samt højere evne til at konkurrere globalt til konkurrencedygtige priser. læs mere…

fokus på omkostninger - outsourcing

Hvorfor benytte outsourcing..?

Ifølge A.T. Kearnys analyse er der 3 hovedgrunde til at outsourcing benyttes:
(1) Reducer omkostninger
(2) Opbyg kompetencer
(3) Forøg omsætningen

Se fordelingen og flere detaljer i denne outsourcing infographic.

Hvorfor benytte outsourcing..? | Infographics
outsourcing softwareudvikling udfordringer

Er dit IT-projekt i farezonen..?

Konsulenthuset McKinsey har sammen med Oxford Universitet analyseret mere end 5.400 IT projekter. Hvad de fandt frem til er skræmmende læsning. Mere end 45% af de analyserede projekter overskred budgettet, 7% var forsinkede, mens hele 56% leverede mindre værdi end forventet.

Ikke overraskende viser analysen at jo længere projektet er sat til at vare, jo større er sandsynligheden for at det overskrider budgettet og deadlinen (Agil udvikling er nok kommet for at blive!).

Heldigvis har de identificeret 4 områder, som giver grund til flest fejlslagne projekter. Så hold øje med følgende områder for at undgå at dit projekt fejler:

 • Manglende fokus (uklare målsætninger, manglende forretnings fokus)
 • Indhold (ændringer i krav, teknisk kompleksitet)
 • Færdigheder (Manglende færdigheder og forskellige målsætninger blandt teams )
 • Eksekvering (urealistisk tidsplan og reaktiv planlægning)

Du har mulighed for at læse mere om analysen her.

KPMG: Danske virksomheder outsourcer mere.

KPMG har foretaget en undersøgelse blandt 340 nordiske virksomheder. Undersøgelsen viser at outsourcing af IT er kommet for at blive, og at 53 pct. af virksomhederne vil outsource mere i fremtiden.

Indien fortsat er det land, som flest virksomheder outsourcer til. Og her spiller flere faktorer ind. Blandt andet omkostninger, kompetencer og serviceniveau.

Download den fulde undersøgelse her.

6 outsourcing nytårsforsæt

Nu er det den tid på året hvor man laver sine nytårsforsæt, og indgangen til 2012 er ingen undtagelse. Og selvom intentionerne er gode, er det de færreste nytårsforsæt, der holder ret lang tid efter, de sidste champagnedråber er drukket.

Men det skal ikke afholde mig fra at komme med mine nytårsforsæt, som outsourcing leverandør:

 1. Jeg vil hjælpe mine klienter
  Gennem outsourcing løsninger der kan føres ud i livet, vil jeg hjælpe min klienter med at blive mere konkurrence dygtige, fleksible og spare penge.
 2. Jeg vil blive en ligeværdig partner
  Jeg vil være en samarbejdspartner, ikke bare en leverandør. Jeg vil hjælpe med at gennemføre innovative løsninger og ikke bare beholde status quo. Jeg vil levere, og investere i at vi har de mest talentfulde konsulenter – der kan hjælpe mine klienter med at tage outsourcing fra et taktisk til et strategisk niveau.
 3. Jeg vil dele min viden
  Jeg vil dele viden om best practises, gode værktøjer og processer som fungerer, på tværs at klienter. Jeg vil ikke lade gode løsninger gå til spilde, men sikre at de nye og effektive måder at gøre tingene på bliver delt blandt alle mine klienter.
 4. Jeg vil sige hvad jeg mener
  Jeg vil lade PowerPointen og de indforståede termer blive liggende i tasken. Og istedet tale i et forståeligt sprog med mine klienter. Jeg vil være direkte, om det så handler omkring outsourcing, nødvendige forandringer eller afskedigelser.
 5. Jeg vil undgå dårlige relationer
  Jeg vil sørge for at aftalen er rigtig for begge parter. Og gå væk fra kunder, der kun forstår prisen. De virkelige gevinster kommer igennem at skabe innovation og værdi, og ikke bare billig arbejdskraft – med pressede marginer, der i sidste ende vil skuffe.
 6. Jeg vil være ærlig om mine mangler
  Der kan være fristende at sige at alt kan lade sig gøre. Jeg vil sige tingene som de er. Jeg vil være ærlig over for nye klienter fra dag 1 – selvom det måske betyder, jeg taber forretningen. Jeg vil give realistiske forventninger – selvom det måske ikke lige er det ønskede svar.

Gæt et outsourcing land

Outsourcing af softwareudvikling er oprindeligt forbundet med Indien. Men i disse dage, er der mange muligheder for at outsource til andre eksotiske destinationer.

Test din outsourcing viden – og se om du ud fra nedenstående facts kan gætte landet:

globehelp
1. JP Morgan har udnævt landet til ”One of next 11 countries to watch”

2. Goldman Sachs siger at det er ”Among the seven hottest emerging markets”

3. IT industrien omfatter 600 software og IT service virksomheder og beskæftiger over 25.000 IT ingeniører.

4. Der bor omkring 160 millioner mennesker på et område, der er på størrelse med Wales.

5. Landets flag er grønt med en rød cirkel i midten.

Du har sikkert allerede gættet landet. Hvis ikke, kan du her finde ud af mere om landet. Og læse hvordan Håndværksrådets Internationale Afdeling kan hjælpe dig godt på vej med din outsourcing hertil.

Økonomien rykker øst på

Du skal rette blikket øst på for at se fremtidens største byer i den globale økonomi. McKinsey Global Institute har kigget i krystalkuglen, og forudser at 20 af verdens største byer målt på GDP vil være placeret i Asien i år 2025. Det er en væsentlig fremgang fra nu, hvor kun 8 befinder sig i Asien.

outsourcing_indien

Shanghai og Beijing vokser sig større end Los Angeles og London, og Mumbai overhaler München.

Mon ikke disse ændringer vil have stor betydning for hvordan virksomhedernes vækst kommer til at ske..?

Load More