All posts tagged kommunikation

Outsourcing er ikke for alle!

outsourcing er ikke for alle!

Mange af verdens dygtigste software firmaer arbejder i dag med fjerne, distribuerede udviklingsmiljøer. Nøglen til at arbejde med et offshore team er at finde en partner som ikke kun er teknisk kompetent, men som også kan tilføje værdi. En “body shop” med udviklere som hakker løs på dine krav specifikationer er værdiløs. Du sparer måske lidt kroner, men det gavner ikke din udvikling.

læs mere…

Outsourcing på 30 sekunder – kultur

Line Milthers giver her gode råd omkring kultur. Husk på at alle kulturer ikke har den den samme mængde tillid, som vi viser i Danmark, så:
1. Kommuniker og lyt til alle i teamet
2. Vær sikker på alle forstår dig
3. Husk hvad du lover

10 tips til succesfuld outsourcing

1 – Vælg din partner med omhu
Når du skriver kontrakt med en outsourcing partner, kan du betragte det lidt som en jobsamtale. Husk at tage højde for partnerens erfaring med lignende projekter og spørg efter referencer. Ligesom med rekruttering handler det også her om kemi og intern forståelse.

10_tips2 – Lær din partner at kende
Når kontrakten er underskrevet, og samarbejdet indledes, er det vigtigt, at du og partneren lærer at samarbejde. Det kan fx være en god idé at besøge det land og de mennesker, der skal arbejde på din opgave. Sørg også for at arrangere løbende evaluering og opfølgningsmøder.

3 – Tag stilling til, hvilket land der outsources til
Kulturen er forskellig i forskellige lande. Afhængigt af dit projekt kan nationale præferencer have betydning for dit valg af partner. Med nogle projekter er det vigtigt med stor indsigt i din virksomheds udfordringer, så kan det være en god idé at udvælge en partner, hvor kulturen ligger tæt på den danske.

4 – Undersøg sprogforhold
Kan du kommunikere direkte med de mennesker, der arbejder på din opgave? Eller skal du igennem en projektleder eller en tolk? I nogle projekter er det en stor fordel, at du kan tage telefonen og ringe til en specifik udvikler. Undersøg derfor sprogniveauet fra bund til top i den organisation, som du skal arbejde sammen med.

5 – Kontakt og Kontrakt
Få professionel hjælp, når du skal skrive kontrakt med en outsourcing partner. Der er mange faldgrupper, som kan drille. Er din kontrakt fx skrevet i henhold til dansk lovgivning? Eller er det loven i partnerens land, der gælder? Sørg også for, at der foreligger nedskrevne aftaler om, hvem der er dine kontaktpersoner hos partneren.

6 – Lav en plan
Sørg for, at der foreligger en klar og tydelig plan for fx del-leverancer, deadlines og overdragelse af viden. Og sørg så for, at planen er dynamisk og kan korrigeres efter dine behov. Det er langt lettere for både partneren og dig, hvis der er udarbejdet præcise planer gennem hele processen.

7 – Sæt pris på økonomien
Outsourcing handler oftest om at spare på omkostningerne. Derfor bliver partneren oftest udvalgt på baggrund af pris. Men husk også at tage højde for elementer som kvalitet, leveringstid og mulighed for skalering af projekter. Outsourcing handler nemlig ikke kun om at spare penge – det handler også om at øge værdi.

8 – Styr på ejerskab
Hvem ejer den viden og erfaring, der opbygges hos din outsourcing partner under et projekt? Og er der klarhed omkring dit ejerskab af de produkter, der udvikles? Sørg for at have klare aftaler om, hvordan man håndterer ejerskab. Og sørg også for, at du kan udnytte viden og erfaring opbygget hos partneren til senere projekter.

9 – Efter projektets afslutning
Nogen gange er man så fokuseret på at få et projekt afsluttet, at man helt glemmer livet bagefter. Husk at overveje support på produktet samt videreudvikling og rettelse af fejl.

10 – Husk ressourcerne hjemme
Da outsourcing handler om at få andre til at løse en opgave for sig, glemmer man nogle gange, at der også skal bruges ressourcer hjemme i virksomheden. Hvem skal fx stå for projektledelse, evaluering og opfølgning? Sørg for at have rollefordeling og allokering af ressourcer på plads, før projektet sættes i gang.