All posts tagged Fremtidsforskning

Sourcing-mestre er de mest produktive.

mandag-morgen
Det er ikke eksport, men import som er nøglen til vækst i produktiviteten.

Tænketanken Mandag Morgen, har kigget på ny forskning fra Aarhus School of Business – der viser at sourcingkompetencer giver bedre produktivitet samt højere evne til at konkurrere globalt til konkurrencedygtige priser. læs mere…

Outsourcing på 60 sek: Outsourcing Maturity Model

Katie Gove fra Trellis har analyseret mere end 300 virksomheder igennem de sidste år. Analysen viser at “første gangs outsourcere” udelukkende fokuserer på pris. Mere erfarne outsourcere kigger mere efter performance og kompetencer.

Se i denne video Katie fortælle, hvordan du kan bevæge dig opad i din outsourcing modenhed.

 

Outsourcing Maturity Model from Martin Dommerby on Vimeo.

Den globale udfordring

HK afholder fredag den 30. september deres årlige konference om politik, uddannelse og beskæftigelse. I år er det gennemgående tema globalisering.

Og der vil bl.a. blive diskuteret emner så som, hvor det danske arbejdsmarked bevæger sig hen, hvad fagbevægelsens opgave bliver fremover og hvordan knækker vi ledighedskurven.

Jeg har været så heldig at blive inviteret som oplægsholder til workshoppen med temaet “Den globale udfordring – outsourcing”.

Herunder er min præsentation til workshoppen, håber det afføder en god diskussion – og ikke et bombardement af rådne tomater.. :-)

Økonomien rykker øst på

Du skal rette blikket øst på for at se fremtidens største byer i den globale økonomi. McKinsey Global Institute har kigget i krystalkuglen, og forudser at 20 af verdens største byer målt på GDP vil være placeret i Asien i år 2025. Det er en væsentlig fremgang fra nu, hvor kun 8 befinder sig i Asien.

outsourcing_indien

Shanghai og Beijing vokser sig større end Los Angeles og London, og Mumbai overhaler München.

Mon ikke disse ændringer vil have stor betydning for hvordan virksomhedernes vækst kommer til at ske..?

IT-programmører er de nye slagteriarbejdere.

IT-eksperter fra bl.a. Indien har halet ind på de danske medarbejderes kompetencer. Virksomheder som CSC og KMD flytter nu i stor hast it-job til udlandet eller hyrer billig it-arbejdskraft udefra.

Uden en opkvalificering og specialisering af de danske medarbejdere kan branchen ende som slagteribranchen, hvor over hver fjerde arbejdsplads er forsvundet på 10 år.

Ugebladet Mandagmorgen skriver i MM14 (kræver abonnement) om hvordan kompetenceefterslæb kan gøre danske it-ansatte overflødige.

“Det er et tegn på, at vi som samfund har undervurderet den hastighed, globaliseringen og den globale konkurrence har ramt branchen med” – Morten Bangsgaard, adm. direktør IT-Branchen

Tal fra en ny medlemsundersøgelse fra IT-Branchen viser således, at it-virksomhederne har fået stigende appetit på outsourcing og på at trække udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Næsten hver tredje får i dag udført it-opgaver i udlandet, og næsten hver femte har udenlandske it-medarbejdere ansat i Danmark. Begge tendenser er stigende.

Læs hele artiklen her

IT-branchen vil mangle folk i 2011

3 ud af 4 IT-virksomheder forventer at de skal ansætte nye medarbejdere i 2011. Det viser en ny analyse foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte.

Morten Bangsgaard (direktør i IT-Branchen) mener at dette vil komme til at betyde medarbejdermangel. Og løsningen vil være insourcing af medarbejdere, flere nyuddannede IT-folk samt det skal være nemmere for højt uddannede udlændinge at arbejde i Danmark.

Vi ser frem til forbedrede greencard ordninger, og hurtigere sagsbehandling af arbejdstilladelser i det nye år!

IT_branchen

52% vil benytte mere outsourcing.

HIS Research har interviewet 209 virksomheder. De har spurgt dem om de grundet recessionen vil benytte outsourcing i højere eller mindre grad de næste 12 måneder.

Hele 52% vil øge andelen af outsourcing indenfor applikations udvikling. IT infrastruktur outsourcing scorer også højt, her forventer 47% at forhøje brugen af outsourcing.

Gartner_Outsourcing

Cloud computing ændrer alt

“A hundred years ago, companies stopped generating their own power with steam engines and dynamos and plugged into the newly built electric grid…Today, a similar revolution is under way.”

-Nicholas Carr, forfatter af “The Big Switch: Rewiring the World from Edison to Google.”

the big switch
Jeg glæder mig til at læse Carr’s bog, hvor han forudser at cloud computing vil ændre alt.

Jeg har tidligere forsøgt mig med at kigge i krystalkuglen om hvordan cloud computing vil påvirke outsourcing branchen.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Carr’s tanker inden du køber bogen, har Computerworld fornylig bragt et interview med ham – klik her.

Outsourcing er død om 5 år!

I dag består outsourcing branchen af store system integratorer, med tusindvis af konsulenter hvis job i dag er at designe skræddersyede forretningsprocesser og unikke IT-systemer for hver enkelt kunde. Men hvordan vil cloud computing påvirke outsourcing branchen, når den service orienterede leveringsmodel vinder indpas og efterspørgslen på skræddersyede løsninger falder?

Dør Outsourcing

Måske dør outsourcing ikke helt, men traditionel outsourcing vil ikke længere eksistere. I fremtiden vil indkøbet skifte fra systemer til service og forretningsorganisationen vil i højere grad end IT-afdelingen være dem, der er den vigtigste beslutningstager.

Leverandørerne må efteruddanne tusindvis af konsulenter, der i dag arbejder med skræddersyede løsninger til i fremtiden at have en bredere viden og kendskab til integration på tværs af infrastruktur, applikationer og forretningsprocesser.

Der vil komme konkurrence fra infrastruktur-som-service leverandører som Amazon og Google. De har i dag fokus på at flytte den nuværende infrastrukturen til skyen. Men mon ikke de har planer liggende i skuffen der omfatter applikationer, så de kan få en del af denne yderst skalerbare og profitable forretning?

Og det er ikke kun outsourcing firmaerne som står overfor en radikal forandring. IT-chefens rolle vil overleve men det er helt anderledes krav, som vil blive stillet til ham. I stedet for at være den der ejer virksomhedens IT systemer og infrastruktur – så vil han blive ”pedel” på vegne af underleverandørerne. Det vil være forventet at han supporterer udsving i forretningen inden for de aftalte driftsudgifter. Samtidig vil der være et skift mod 0-kapitaludgifter.

Han vil spille en afgørende rolle i at udvælge de rette leverandører, som har de finansielle muskler til at overleve samt kan tilvejebringe den nødvendige innovation for at hjælpe virksomheden med at forblive konkurrencedygtig. Der er et stort ansvaret i at vælge det rigtige leverandør økosystem med plug and play løsninger.
Så måske vil Chief Integration Officer i fremtiden være en bedre betegnelse for dagens CIO!

Kommer du også til at mangle arbejdskraft de næste år?

Instituttet for Fremtidsforskning har lavet en rapport, der viser at Danmark indenfor de næste otte år vil komme til at mangle over 100.000 medarbejdere.

I fremtiden skal vi til Kina, Inden eller Rusland for at hente medarbejderne.

Da vores nabolande som Sverige, Tyskland og Polen har de samme demografiske udfordringer som Danmark, med færre unge og flere ældre.

Vi kommer til at opleve alvorlige flaskehalse indenfor it-specialister. Selvom antallet af højtuddannede der har fået arbejdstilladelse i Danmark, er femdoblet siden 2004 til 3.600 sidste år.

Fremtidsforsker Sally Khallash, der står bag rapporten advarer om vi skal bruge mange flere de kommende år, og får vi ikke dem, vil Danmark sakke bagud i den internationale konkurrence.