All posts tagged besparelsespotentiale outsourcing

Screen Shot 2015-01-21 at 7.58.38 am

4 Reasons Why Outsourcing is Terrible For Your Company

Is it easy to ship work overseas? Does outsourcing really work? Is outsourcing really the answer to rising costs of doing business? Is it our window of opportunity to plug into the vast pool of talent off the human cloud globally?

Rebekah Campbell details her experiences with outsourcing on NY Times. She takes us through a journey detailing her hits and misses with outsourcing, her struggles to plumb deep into the benefits of outsourcing. She quickly learns that while outsourcing to foreign companies can be a huge cost saver, it can quickly turn catastrophic if you don’t handle it right.

Most businesses don’t handle it right. In a way, it’s terrible for your business. Here’s how: læs mere…

4 Things your competitors can teach you about outsourcing

4 Things your Competitor can teach you about Outsourcing

“You don’t see the world as it is, but as you are” rightly says the magnet attached to my fridge door. The world takes shape according to our perception and the same goes for our perspective towards your business competitors. We could take them as threat and waste our precious energy fretting over them or be inspired by their success and incorporate their methods into our own business style.

They say No idea is original as everything stems from something else. The only way to hit the right chord is to realise the subtle difference between imitating and being inspired. New Year should always start with something fresh and new in life. So this January, you could observe and learn how your competitor is taking advantage of outsourcing.

læs mere…

Derfor får SMB-virksomheder mere ud af outsourcing..!

Outsourcing af softwareudvikling er ikke noget nyt, og store virksomheder som Danske Bank, Nordea, KMD og NNIT har gjort det i årevis. Vel-eksekverede outsourcing opgaver i stor skala har resulteret i profitable set-ups.

Hvor den primære grund for de store virksomheder har været at spare penge, så kan små- og mellemstore virksomheder (SMB) få endnu mere ud af outsourcing end bare omkostningsbesparelser.

effektiv outsourcing offshore

læs mere…

Outsourcing på 60 sek: Trends i outsourcing

Katie Gove fra Trellis, har analyseret over 300 virksomheder og har fundet ud af at virksomheder der outsourcer, har mere fokus på egne interne kompetencer og evner til at styre outsourcing. Der er også sket et skift fra fokusering på pris til kompetencer.

.

Sourcing-mestre er de mest produktive.

mandag-morgen
Det er ikke eksport, men import som er nøglen til vækst i produktiviteten.

Tænketanken Mandag Morgen, har kigget på ny forskning fra Aarhus School of Business – der viser at sourcingkompetencer giver bedre produktivitet samt højere evne til at konkurrere globalt til konkurrencedygtige priser. læs mere…

fokus på omkostninger - outsourcing

Hvorfor benytte outsourcing..?

Ifølge A.T. Kearnys analyse er der 3 hovedgrunde til at outsourcing benyttes:
(1) Reducer omkostninger
(2) Opbyg kompetencer
(3) Forøg omsætningen

Se fordelingen og flere detaljer i denne outsourcing infographic.

Hvorfor benytte outsourcing..? | Infographics

De 7 dødssynder indenfor outsourcing – morgenmadsmøde

Mange virksomheder lægger en større eller mindre del af deres softwareudvikling til lavtlønsområder, dels for at trimme udviklingsomkostningerne og dels for at få adgang til en mere fleksibel kompetencepool.

Der er mange vidnesbyrd på, at denne proces bestemt ikke er triviel og vi kender alle til skrækhistorier om, hvor galt et offshoringsinitiativ er gået.

På dette morgenmadsmøde vil Ole Samuelsen gøre rede for ’Top 7’ over de typiske fejl man kan begå i et offshore initiativ og anvise metoder til, hvordan de kan imødegås.

Mødet finder sted den tirsdag den 2. oktober 2012 fra kl. 08.00 – 09.30 hos DELTA, Alsion 2, Sønderborg. Tilmelding hos bba@delta.dk

4 måder din outsourcing leverandør snyder dig på.

Undlader du at lave en resultat baseret outsourcing kontrakt med din leverandør, er du godt på vej til at blive snydt. Det giver ikke nogen mening at måle din outsourcing på antal udviklere, timer leveret eller mande måneder.

Benyt istedet målbare, resultat baserede og håndgribelige elementer. Det kan f.eks. være levering til tiden, i den rette kvalitet eller lavere udviklingsomkostninger.

Se i den nedenstående infographic de tre andre måder du kan blive snydt på, nemlig:

1. Du benytter ikke Crowdsourcing.
2. Din outsourcing leverandør forstå ikke software udvikling.
3. Din outsourcing leverandør er ikke innovativ.

IT-chefens rolle – cool infographic

IT-chefens rolle er under konstant forandring. Denne infographics fra Wikibon, beskriver IT-chefens stigende indflydelse og viser rollen er et stadigt vigtigere aspekt for en moderne organisation. Mængden af oplysninger, som virksomhederne benytter og får mening ud af, vil kun vil fortsætte med at stige.

It-chefer i dag har en operationel og strategisk prioritering for at understøtte virksomhedens mission gennem anvendelse af teknologi. Mens de er under pres for at reducere omkostningerne, skal IT-chefer levere fleksibilitet og effektivitet i organisationen. Og det er netop her outsourcing kan hjælpe IT-chefen med at nå sine mål.

it-chef outsourcing fleksibilitet

IT-chefen forvalter en portefølje af applikationer, teknologier, mennesker og processer. Den teknologiske  portefølje er afsat til initiativer, der er designet til at:
1) Køre virksomheden
2) Vækste forretningen og
3) Transformere virksomheden.

Som en god porteføljeforvalter, skal IT-chefen balancere risiko og gevinst ved at tildele ressourcer på en afbalanceret måde.

Outsourcing på 30 sekunder – optimer dit leverance apparat

Et nyt afsnit af “Outsourcing på 30 sekunder” – Bliv mere konkurrencedygtig via outsourcing. Flyt en del af din udvikling udenfor Danmark, og sænk dine omkostninger.

Outsourcing på 30 sekunder – 3 grunde til at outsource

Så er første episode i en lang række af outsourcing videoer klar! Outsourcing på 30 sekunder, er et løbende “pensum” af rådgivning direkte fra folk, som får outsourcing til at ske.

De gode råd kommer fra outsourcing eksperter fra rådgivnings verdenen, kundesiden og der vil også komme input fra erfarne internationale outsourcing “rotter”.

Og som titlen angiver, er videoerne korte, præcise og tilpasset din travle hverdag – så du hurtigt kan få inspiration, råd og tips omkring outsourcing.

Ny rapport om IT outsourcing i Danmark

Trellis har på vegne af NNIT foretaget en omfattende undersøgelse af brugen af IT outsourcing i Danmark. Den giver et godt indsigt i de forventninger og ambitioner virksomhederne håber at realisere gennem brug af outsourcing.

For de virksomheder, som evner at  udnytte outsourcing, er det blevet en konkurrencemæssig fordel. De får herigennem adgang til en større kapacitet, samt teknologiske færdigheder de ikke selv besidder – og gevinster indenfor effektivisering og optimering.

En af de bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen er, at virksomhederne i højere grad er begyndt at kigge på deres egne færdigheder i forhold til at håndtere outsourcing. Det er nu ikke bare leverandørens evner som er under lup – men en erkendelse af at der skal to parter til at skabe en outsourcing succes! Og derfor en nødvendighed, at der er internt er det rette organisatoriske setup og kompetencer (metoder, processer og mennesker) tilstede.

Herunder er der nogle tal fra rapporten – og hvis du er interesseret i den fulde rapport, kan du kontakte Katie Gove / Trellis.

Load More