All posts tagged økonomi

4 Things your competitors can teach you about outsourcing

4 Things your Competitor can teach you about Outsourcing

“You don’t see the world as it is, but as you are” rightly says the magnet attached to my fridge door. The world takes shape according to our perception and the same goes for our perspective towards your business competitors. We could take them as threat and waste our precious energy fretting over them or be inspired by their success and incorporate their methods into our own business style.

They say No idea is original as everything stems from something else. The only way to hit the right chord is to realise the subtle difference between imitating and being inspired. New Year should always start with something fresh and new in life. So this January, you could observe and learn how your competitor is taking advantage of outsourcing.

læs mere…

Derfor får SMB-virksomheder mere ud af outsourcing..!

Outsourcing af softwareudvikling er ikke noget nyt, og store virksomheder som Danske Bank, Nordea, KMD og NNIT har gjort det i årevis. Vel-eksekverede outsourcing opgaver i stor skala har resulteret i profitable set-ups.

Hvor den primære grund for de store virksomheder har været at spare penge, så kan små- og mellemstore virksomheder (SMB) få endnu mere ud af outsourcing end bare omkostningsbesparelser.

effektiv outsourcing offshore

læs mere…

Outsourcing på 60 sek: Trends i outsourcing

Katie Gove fra Trellis, har analyseret over 300 virksomheder og har fundet ud af at virksomheder der outsourcer, har mere fokus på egne interne kompetencer og evner til at styre outsourcing. Der er også sket et skift fra fokusering på pris til kompetencer.

.

fokus på omkostninger - outsourcing

Hvorfor benytte outsourcing..?

Ifølge A.T. Kearnys analyse er der 3 hovedgrunde til at outsourcing benyttes:
(1) Reducer omkostninger
(2) Opbyg kompetencer
(3) Forøg omsætningen

Se fordelingen og flere detaljer i denne outsourcing infographic.

Hvorfor benytte outsourcing..? | Infographics

IT-chefens rolle – cool infographic

IT-chefens rolle er under konstant forandring. Denne infographics fra Wikibon, beskriver IT-chefens stigende indflydelse og viser rollen er et stadigt vigtigere aspekt for en moderne organisation. Mængden af oplysninger, som virksomhederne benytter og får mening ud af, vil kun vil fortsætte med at stige.

It-chefer i dag har en operationel og strategisk prioritering for at understøtte virksomhedens mission gennem anvendelse af teknologi. Mens de er under pres for at reducere omkostningerne, skal IT-chefer levere fleksibilitet og effektivitet i organisationen. Og det er netop her outsourcing kan hjælpe IT-chefen med at nå sine mål.

it-chef outsourcing fleksibilitet

IT-chefen forvalter en portefølje af applikationer, teknologier, mennesker og processer. Den teknologiske  portefølje er afsat til initiativer, der er designet til at:
1) Køre virksomheden
2) Vækste forretningen og
3) Transformere virksomheden.

Som en god porteføljeforvalter, skal IT-chefen balancere risiko og gevinst ved at tildele ressourcer på en afbalanceret måde.

Ny rapport om IT outsourcing i Danmark

Trellis har på vegne af NNIT foretaget en omfattende undersøgelse af brugen af IT outsourcing i Danmark. Den giver et godt indsigt i de forventninger og ambitioner virksomhederne håber at realisere gennem brug af outsourcing.

For de virksomheder, som evner at  udnytte outsourcing, er det blevet en konkurrencemæssig fordel. De får herigennem adgang til en større kapacitet, samt teknologiske færdigheder de ikke selv besidder – og gevinster indenfor effektivisering og optimering.

En af de bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen er, at virksomhederne i højere grad er begyndt at kigge på deres egne færdigheder i forhold til at håndtere outsourcing. Det er nu ikke bare leverandørens evner som er under lup – men en erkendelse af at der skal to parter til at skabe en outsourcing succes! Og derfor en nødvendighed, at der er internt er det rette organisatoriske setup og kompetencer (metoder, processer og mennesker) tilstede.

Herunder er der nogle tal fra rapporten – og hvis du er interesseret i den fulde rapport, kan du kontakte Katie Gove / Trellis.

Myter om outsourcing

Når outsourcing fejler, skyldes det ofte at virksomheder kaster sig ud i det med urealistiske forventninger til besparelser og effektivitets forbedringer.

Sandheden er at outsourcing giver reel værdi, men successen afhænger ofte af hvor engageret din organisation er. Og at engagementet rækker længere end til udvælgelsen af leverandøren, og til også at omhandle hele outsourcing livs cyklussen.

Analyser viser at de virksomheder, der er mest succesfulde med outsourcing, er dem som kigger ud over omkostningsbesparelser. De benytter outsourcing til at få en konkurrencemæssig fordel og øge go-to-market hastigheden.

myter outsourcing

Hvis du falder for én af de mange myter, der florerer om outsourcing, betyder det at du måske går glip af en mulighed for at fremme væksten af din virksomhed i disse tider med dynamiske og hurtige forandringer.

For at få det virkelige billede af outsourcing, vil vi i de næste blogs forsøge at komme de mest gængse myter om outsourcing til livs.

XQST824NTH2V

Overlevelsesudstyr til hårde tider

Det er hårde tider, og som forretningsdrivende er det vanskeligt ikke at lade frygten tage magten. Men selv i disse dystre dage er der er nogle strategier, som kan hjælpe med at bevare optimismen og overleve den økonomiske recession. 

swiss_knife_-_webProduktlinjer konsolideres, medarbejdere fyres og budgetter skæres. På trods heraf må softwareudviklingsvirksomheder gå fremad for at overleve. De smarte virksomheder arbejder stræber ikke bare efter at overleve, men ligefrem efter at blomstre op, mens konkurrenterne bløder.

Outsourcing kan være en vigtig del af en effektiv strategi til nedskæring af omkostninger. Du kan med fordel overveje de følgende punkter:

Udvis rettidig omhu
Outsourcing af softwareudvikling kan spare dig for 30-50 % i forhold til danske omkostninger. Desuden forbedres din likviditet fordi du undgår at binde penge i anlægsinvesteringer som f.eks. kontor, IT-udstyr m.m. I en outsourcingkontrakt vil disse udgifter være løbende driftsomkostninger.

Opdyrk relationer, processer og partnerskaber
Det er krævende at opbygge relationer og processer med en partner. Hvis man tilmed forsøger at gøre det under stress, er det endnu vanskeligere og mere tilbøjeligt til at mislykkes. Drag fordel af de træge økonomiske forhold til at undersøge og dyrke nye relationer med leverandører og partnere på mindre projekter. Så er børnesygdommene kureret før du kaster dig ud i større og mere komplekse projekter.

Undgå budgetoverskridelser med projekter til fast pris
I vanskelige økonomiske tider er det vigtigt at forvalte budgetterne, uanset størrelsen. En af de fordelene ved outsourcing er at du kan få et specifikt projekt til en fast pris.

Fokusér på dine kernekompetencer
Succesrige virksomheder har fokus på deres kernekompetencer. Hvad er det som netop din virksomhed gør bedre end andre? Kan det hjælpe din organisation med at holde fokus og frigøre dine medarbejdere til at arbejde med kernekompetencerne hvis f.eks. produktvedligeholdelse, fejlrettelse eller software tests outsources?

Investér i teknologi
Benyt lejligheden til at investere i nye teknologier og lær at bruge dem. Så du vil være i en bedre, mere avanceret position når økonomien vender, og kunderne igen begynder at kigge på hvad du har på hylderne

10 tips til succesfuld outsourcing

1 – Vælg din partner med omhu
Når du skriver kontrakt med en outsourcing partner, kan du betragte det lidt som en jobsamtale. Husk at tage højde for partnerens erfaring med lignende projekter og spørg efter referencer. Ligesom med rekruttering handler det også her om kemi og intern forståelse.

10_tips2 – Lær din partner at kende
Når kontrakten er underskrevet, og samarbejdet indledes, er det vigtigt, at du og partneren lærer at samarbejde. Det kan fx være en god idé at besøge det land og de mennesker, der skal arbejde på din opgave. Sørg også for at arrangere løbende evaluering og opfølgningsmøder.

3 – Tag stilling til, hvilket land der outsources til
Kulturen er forskellig i forskellige lande. Afhængigt af dit projekt kan nationale præferencer have betydning for dit valg af partner. Med nogle projekter er det vigtigt med stor indsigt i din virksomheds udfordringer, så kan det være en god idé at udvælge en partner, hvor kulturen ligger tæt på den danske.

4 – Undersøg sprogforhold
Kan du kommunikere direkte med de mennesker, der arbejder på din opgave? Eller skal du igennem en projektleder eller en tolk? I nogle projekter er det en stor fordel, at du kan tage telefonen og ringe til en specifik udvikler. Undersøg derfor sprogniveauet fra bund til top i den organisation, som du skal arbejde sammen med.

5 – Kontakt og Kontrakt
Få professionel hjælp, når du skal skrive kontrakt med en outsourcing partner. Der er mange faldgrupper, som kan drille. Er din kontrakt fx skrevet i henhold til dansk lovgivning? Eller er det loven i partnerens land, der gælder? Sørg også for, at der foreligger nedskrevne aftaler om, hvem der er dine kontaktpersoner hos partneren.

6 – Lav en plan
Sørg for, at der foreligger en klar og tydelig plan for fx del-leverancer, deadlines og overdragelse af viden. Og sørg så for, at planen er dynamisk og kan korrigeres efter dine behov. Det er langt lettere for både partneren og dig, hvis der er udarbejdet præcise planer gennem hele processen.

7 – Sæt pris på økonomien
Outsourcing handler oftest om at spare på omkostningerne. Derfor bliver partneren oftest udvalgt på baggrund af pris. Men husk også at tage højde for elementer som kvalitet, leveringstid og mulighed for skalering af projekter. Outsourcing handler nemlig ikke kun om at spare penge – det handler også om at øge værdi.

8 – Styr på ejerskab
Hvem ejer den viden og erfaring, der opbygges hos din outsourcing partner under et projekt? Og er der klarhed omkring dit ejerskab af de produkter, der udvikles? Sørg for at have klare aftaler om, hvordan man håndterer ejerskab. Og sørg også for, at du kan udnytte viden og erfaring opbygget hos partneren til senere projekter.

9 – Efter projektets afslutning
Nogen gange er man så fokuseret på at få et projekt afsluttet, at man helt glemmer livet bagefter. Husk at overveje support på produktet samt videreudvikling og rettelse af fejl.

10 – Husk ressourcerne hjemme
Da outsourcing handler om at få andre til at løse en opgave for sig, glemmer man nogle gange, at der også skal bruges ressourcer hjemme i virksomheden. Hvem skal fx stå for projektledelse, evaluering og opfølgning? Sørg for at have rollefordeling og allokering af ressourcer på plads, før projektet sættes i gang.