IT-programmører er de nye slagteriarbejdere.

IT-eksperter fra bl.a. Indien har halet ind på de danske medarbejderes kompetencer. Virksomheder som CSC og KMD flytter nu i stor hast it-job til udlandet eller hyrer billig it-arbejdskraft udefra.

Uden en opkvalificering og specialisering af de danske medarbejdere kan branchen ende som slagteribranchen, hvor over hver fjerde arbejdsplads er forsvundet på 10 år.

Ugebladet Mandagmorgen skriver i MM14 (kræver abonnement) om hvordan kompetenceefterslæb kan gøre danske it-ansatte overflødige.

“Det er et tegn på, at vi som samfund har undervurderet den hastighed, globaliseringen og den globale konkurrence har ramt branchen med” – Morten Bangsgaard, adm. direktør IT-Branchen

Tal fra en ny medlemsundersøgelse fra IT-Branchen viser således, at it-virksomhederne har fået stigende appetit på outsourcing og på at trække udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Næsten hver tredje får i dag udført it-opgaver i udlandet, og næsten hver femte har udenlandske it-medarbejdere ansat i Danmark. Begge tendenser er stigende.

Læs hele artiklen her

Leave a Comment