IT-chefens rolle – cool infographic

IT-chefens rolle er under konstant forandring. Denne infographics fra Wikibon, beskriver IT-chefens stigende indflydelse og viser rollen er et stadigt vigtigere aspekt for en moderne organisation. Mængden af oplysninger, som virksomhederne benytter og får mening ud af, vil kun vil fortsætte med at stige.

It-chefer i dag har en operationel og strategisk prioritering for at understøtte virksomhedens mission gennem anvendelse af teknologi. Mens de er under pres for at reducere omkostningerne, skal IT-chefer levere fleksibilitet og effektivitet i organisationen. Og det er netop her outsourcing kan hjælpe IT-chefen med at nå sine mål.

it-chef outsourcing fleksibilitet

IT-chefen forvalter en portefølje af applikationer, teknologier, mennesker og processer. Den teknologiske  portefølje er afsat til initiativer, der er designet til at:
1) Køre virksomheden
2) Vækste forretningen og
3) Transformere virksomheden.

Som en god porteføljeforvalter, skal IT-chefen balancere risiko og gevinst ved at tildele ressourcer på en afbalanceret måde.

Leave a Comment