CMMI vs. Scrum

I hvilket omfang kan en streng, rationel proces (CMMI) og en organisk, konsensussøgende proces (Scrum) sameksistere?

Det spørgsmål forsøgte Peter Axel Nielsen at besvare, i hans spændende foredrag “Forbedring af softwareudvikling”. Peter Axel Nielsen, der er professor ved Aalborg Universitet, fortalte hvordan softwareudviklere og softwarevirksomheder kan blive bedre til at udvikle software, hvad enten det er indlejret software eller det er software-baserede informationssystemer.

CMMI vs SCRUM

Han har gennem de seneste år været i tæt samarbejde med en række danske software virksomheder og med deres udviklere og ledere. I nogle af disse virksomheder arbejder man CMMI (Capability Maturity Model Integration) og man står der overfor store udfordringer med modellens kompleksitet og skalerbarhed.  I andre virksomheder ønsker man at benytte agile styrings- og udviklingsmetoder og der står man over for andre udfordringer.

CMMI og Scrum kan leve sammen, men der vil være kollisioner og modsætninger. Det fælles for både CMMI og Scrum er at test er afgørende. Der er til gengæld modsætninger omkring dokumentation (CMMI) og Scrum’s iterative, gradvise og hurtige turnaround.

Et muligt kompromis ligger i at backlog’en delvist bliver drevet af dokumentationen. Og at nogle specifikationer bliver uddybet efter udviklingen er færddiggjort.

Har du nogle erfaringer eller gode råd til hvordan man får CMMI og Scrum til at fungere sammen?

Leave a Comment