All posts in Statistik

5 Reasons Why I Love Coming to Mumbai

5 Reasons Why I Love Coming to Mumbai

Rachel of Hippie In Heels writes:

“For each terrible encounter In India, an equally opposite encounter will follow”.

She can’t be farther from the seemingly ubiquitous impression India makes on her visitors, especially the unwary first-times. There’s just too much happening in a country that seems to pack in an unbelievable 1.2 billion people and counting. Yet, there’s culture, color, food, vibrancy, and a flow of energy that you wouldn’t find anywhere else. læs mere…

What does Audi and Gatehouse have to do with IoT?

What does Audi and Gatehouse have to do with IoT?

I am on the advisory board of GateHouse – an advanced specialty software solutions company that deals with mission critical operations ranging from industry to military, from optimizing and maximizing machinery to satellite communication.

I am thrilled to be on their board because I am all kicked up at the junction of business and technology, where Gatehouse plays. It’s at this intersection that the future lays. Future is exactly where I want to be.

And why am I so excited, you ask?
læs mere…

outsourcing infographic kpmg analyse

Undersøgelse af brug af outsourcing – Infographic

KPMG har foretaget en omfattende analyse omkring brugen af IT-outsourcing. Se resultaterne i denne infographic:

Outsourcing på 60 sek: Trends i outsourcing

Katie Gove fra Trellis, har analyseret over 300 virksomheder og har fundet ud af at virksomheder der outsourcer, har mere fokus på egne interne kompetencer og evner til at styre outsourcing. Der er også sket et skift fra fokusering på pris til kompetencer.

.

Sourcing-mestre er de mest produktive.

mandag-morgen
Det er ikke eksport, men import som er nøglen til vækst i produktiviteten.

Tænketanken Mandag Morgen, har kigget på ny forskning fra Aarhus School of Business – der viser at sourcingkompetencer giver bedre produktivitet samt højere evne til at konkurrere globalt til konkurrencedygtige priser. læs mere…

fokus på omkostninger - outsourcing

Hvorfor benytte outsourcing..?

Ifølge A.T. Kearnys analyse er der 3 hovedgrunde til at outsourcing benyttes:
(1) Reducer omkostninger
(2) Opbyg kompetencer
(3) Forøg omsætningen

Se fordelingen og flere detaljer i denne outsourcing infographic.

Hvorfor benytte outsourcing..? | Infographics
outsourcing softwareudvikling udfordringer

Er dit IT-projekt i farezonen..?

Konsulenthuset McKinsey har sammen med Oxford Universitet analyseret mere end 5.400 IT projekter. Hvad de fandt frem til er skræmmende læsning. Mere end 45% af de analyserede projekter overskred budgettet, 7% var forsinkede, mens hele 56% leverede mindre værdi end forventet.

Ikke overraskende viser analysen at jo længere projektet er sat til at vare, jo større er sandsynligheden for at det overskrider budgettet og deadlinen (Agil udvikling er nok kommet for at blive!).

Heldigvis har de identificeret 4 områder, som giver grund til flest fejlslagne projekter. Så hold øje med følgende områder for at undgå at dit projekt fejler:

  • Manglende fokus (uklare målsætninger, manglende forretnings fokus)
  • Indhold (ændringer i krav, teknisk kompleksitet)
  • Færdigheder (Manglende færdigheder og forskellige målsætninger blandt teams )
  • Eksekvering (urealistisk tidsplan og reaktiv planlægning)

Du har mulighed for at læse mere om analysen her.

KPMG: Danske virksomheder outsourcer mere.

KPMG har foretaget en undersøgelse blandt 340 nordiske virksomheder. Undersøgelsen viser at outsourcing af IT er kommet for at blive, og at 53 pct. af virksomhederne vil outsource mere i fremtiden.

Indien fortsat er det land, som flest virksomheder outsourcer til. Og her spiller flere faktorer ind. Blandt andet omkostninger, kompetencer og serviceniveau.

Download den fulde undersøgelse her.

Ny rapport om IT outsourcing i Danmark

Trellis har på vegne af NNIT foretaget en omfattende undersøgelse af brugen af IT outsourcing i Danmark. Den giver et godt indsigt i de forventninger og ambitioner virksomhederne håber at realisere gennem brug af outsourcing.

For de virksomheder, som evner at  udnytte outsourcing, er det blevet en konkurrencemæssig fordel. De får herigennem adgang til en større kapacitet, samt teknologiske færdigheder de ikke selv besidder – og gevinster indenfor effektivisering og optimering.

En af de bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen er, at virksomhederne i højere grad er begyndt at kigge på deres egne færdigheder i forhold til at håndtere outsourcing. Det er nu ikke bare leverandørens evner som er under lup – men en erkendelse af at der skal to parter til at skabe en outsourcing succes! Og derfor en nødvendighed, at der er internt er det rette organisatoriske setup og kompetencer (metoder, processer og mennesker) tilstede.

Herunder er der nogle tal fra rapporten – og hvis du er interesseret i den fulde rapport, kan du kontakte Katie Gove / Trellis.

Voldsom mangel på it-eksperter

Ifølge Tom Togsværd, direktør for brancheorganisationen DI ITEK, mangler danske it-virksomheder 4.000 specialister. Det er især højtuddannede specialister med en længere videregående uddannelse, som er en mangel vare.

Læs den fulde artikel på JP her.

IT-programmører er de nye slagteriarbejdere.

IT-eksperter fra bl.a. Indien har halet ind på de danske medarbejderes kompetencer. Virksomheder som CSC og KMD flytter nu i stor hast it-job til udlandet eller hyrer billig it-arbejdskraft udefra.

Uden en opkvalificering og specialisering af de danske medarbejdere kan branchen ende som slagteribranchen, hvor over hver fjerde arbejdsplads er forsvundet på 10 år.

Ugebladet Mandagmorgen skriver i MM14 (kræver abonnement) om hvordan kompetenceefterslæb kan gøre danske it-ansatte overflødige.

“Det er et tegn på, at vi som samfund har undervurderet den hastighed, globaliseringen og den globale konkurrence har ramt branchen med” – Morten Bangsgaard, adm. direktør IT-Branchen

Tal fra en ny medlemsundersøgelse fra IT-Branchen viser således, at it-virksomhederne har fået stigende appetit på outsourcing og på at trække udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Næsten hver tredje får i dag udført it-opgaver i udlandet, og næsten hver femte har udenlandske it-medarbejdere ansat i Danmark. Begge tendenser er stigende.

Læs hele artiklen her

Load More