All posts in Scrum

5 Reasons Why I Love Coming to Mumbai

5 Reasons Why I Love Coming to Mumbai

Rachel of Hippie In Heels writes:

“For each terrible encounter In India, an equally opposite encounter will follow”.

She can’t be farther from the seemingly ubiquitous impression India makes on her visitors, especially the unwary first-times. There’s just too much happening in a country that seems to pack in an unbelievable 1.2 billion people and counting. Yet, there’s culture, color, food, vibrancy, and a flow of energy that you wouldn’t find anywhere else. læs mere…

What does Audi and Gatehouse have to do with IoT?

What does Audi and Gatehouse have to do with IoT?

I am on the advisory board of GateHouse – an advanced specialty software solutions company that deals with mission critical operations ranging from industry to military, from optimizing and maximizing machinery to satellite communication.

I am thrilled to be on their board because I am all kicked up at the junction of business and technology, where Gatehouse plays. It’s at this intersection that the future lays. Future is exactly where I want to be.

And why am I so excited, you ask?
læs mere…

Computing is everywhere: Where are you?

Gatehouse IoT

The Internet knows it all – that’s where we are at the moment, thanks to the massive grid of Interconnected devices we use (and those we will).

But guess where we’ll be in the future? The Internet will “do it all” too.

So there are apps that tell us how overweight we are, our calorific intake, and there are those that also push us to fall down to the floor and do pushups.Then there are washing machines, refrigerators, televisions, cars, and many other machines that connect with each other.

As such, the Internet of things is pushing us towards singularity, as Daniel Newman of Huffington Post puts it.

Daniel believes that this affects each of us, no matter how much of a piece of Sci-fi movie it might sound like.

But I am not talking about how artificial intelligence is going to take over your life.
læs mere…

Inspiring outsourcing tools

Outsourcing tools Infographic

For at få høj effektivitet og produktivitet i dine outsourcing opgaver – skal der være 3 ting tilstede: kompetente udviklere, processer og værktøjer.

Vi har gode erfaring med værktøjer som f.eks. Jira, TFS, GIT og Bugzilla. Så det er ikke overraskende at se dem på nedenstående liste, over de mest anvendte værktøjer. læs mere…

Er Scrum et mirakel middel for distribuerede udviklingsteams?

Sådan spørger Line Mark Ruholt i hendes blogindlæg. Line har gennem en årrække været bosiddende i Indien, og hjælper gennem hendes virksomhed, Culturewise, danske virksomheder med at forberede sig på de kulturelle udfordringer og dermed få bedre resultater i Indien.

Line skriver omkring hvordan Scrum kan forbedre effektiviteten af distribuerede udviklingsteams. F.eks. ved at afhjælpe  normale hindringer som hierarki, kommunikation og afstand.

Ligeledes beskrives det hvordan Scrum skaber gennemsigtighed i udviklingsprojekterne og hvordan selv-organiserende teams er med til at nedbryde siloer og forbedre kommunikationen på tværs af udviklere, testere og arkitekter.

Distribueret udvikling – IBM Softwaredag

Hvis du ikke var blandt de over 1.000 personer der i sidste uge deltog på IBM’s Softwaredag i Øksnehallen, gik du glip af nogle spændende præsentationer.

Og hvis du som jeg er interesseret i distribueret udvikling, så ville du med sikkerhed have synes om Christian Bornfelds (Danske Bank) indlæg “Fra vandfaldsmetode til agil udviklingsprocess”.

Danske Bank Distribueret udvikling

Christian fortalte om hvordan Danske Bank igennem metoder, værktøjer og organisations udvikling har opnået virkelige resultater. Og er blevet mere effektive, fået en hurtigere time-to-market samt en bedre kvalitet ved at skifte fra vandfald til agil udvikling.

Danske Bank benytter i høj udstrækning distribueret udvikling (Indien) og har ved indførelse af Rationel Team Concert (IBM værktøj) opnået en bedre indsigt i hvilke opgaver der arbejdes på samt overblik over Product Backloggen.

Du kan her se Christians præsentation Fra vandfaldsmetode til agil udviklingsproces

En ligeledes spændende præsentation var Annette Klink Dalgaards (IBM Agile Coach) “Få fordelene ved  agil udvikling i IT-portefølgen”.

scrum

Annette fremhævde værdien af at benytte agil udvikling ved distribueret udvikling – og fordele indenfor bedre team motivation (lavere udskiftning i teamet), hyppigere leverancer samt indbygget kvalitet.

Link til: Få fordelene ved agil udvikling i IT-porteføljen

I audiens hos Kong Lean.

Du har sikkert hørt om eller benytter allerede Lean i din softwareudvikling. Og det samme gør sig nok gældende for Scrum/Agile.

Men hvad er egentlig forskellen på Lean og Scrum? Dækker det over det samme, eller er det to forskellige ting?

Jeg har været på besøg hos Jess Kristensen, CEO i GoApplicate. Jess har igennem mange år arbejdet med Lean, som en process der hjælper til at udvikle kundespecifik software hurtigere og i højere kvalitet.

Jess svarer her på hvad forskellen mellem Lean og Scrum er:

lean-i-softwareudvikling
Hvis du gerne vil forstå mere omkring Lean i softwareudvikling, kan du her gratis downloade bogen “Slankere Softwareudvikling med Lean”.

Jess Kristensen er medforfatter på bogen, der forklarer hvordan man med fordel kan indarbejde mange af tankerne og ledelsesprincipperne bag Lean i en softwareudviklings-virksomhed.

Agile 101: udvikling og værktøjer

Agil softwareudvikling giver en konkurrencemæssig fordel, og er en af de vigtigste strategier for virksomheder der gerne vil ekspandere.

Helt enkelt sagt, så kan dit udviklingsteam lave bedre software hurtigere ved at benytte agile methoder end hvis du benytter den traditionelle vandfalds model.

Agile

Flere og flere benytter også agil udvikling i forbindelse med distribueret udvikling (outsourcing). Da agil udvikling giver en god kommunikation og godt ejerskab omkring opgaverne.

Det er ikke alle som kan trække på råd og vejledning fra Jeff Sutherland, der er med-kreatøren af Scrum.

Men så er det heldigt at du nu på finde mange gode vejledninger til at igangsætte eller forbedre dine agile metoder her. VersionOne har lavet et godt website der er fuld af gode ideer, introduktion, træning og vejledninger.

Tag et kig og se hvad du synes!

Agile - outsourcing

CMMI vs. Scrum

I hvilket omfang kan en streng, rationel proces (CMMI) og en organisk, konsensussøgende proces (Scrum) sameksistere?

Det spørgsmål forsøgte Peter Axel Nielsen at besvare, i hans spændende foredrag “Forbedring af softwareudvikling”. Peter Axel Nielsen, der er professor ved Aalborg Universitet, fortalte hvordan softwareudviklere og softwarevirksomheder kan blive bedre til at udvikle software, hvad enten det er indlejret software eller det er software-baserede informationssystemer.

CMMI vs SCRUM

Han har gennem de seneste år været i tæt samarbejde med en række danske software virksomheder og med deres udviklere og ledere. I nogle af disse virksomheder arbejder man CMMI (Capability Maturity Model Integration) og man står der overfor store udfordringer med modellens kompleksitet og skalerbarhed.  I andre virksomheder ønsker man at benytte agile styrings- og udviklingsmetoder og der står man over for andre udfordringer.

CMMI og Scrum kan leve sammen, men der vil være kollisioner og modsætninger. Det fælles for både CMMI og Scrum er at test er afgørende. Der er til gengæld modsætninger omkring dokumentation (CMMI) og Scrum’s iterative, gradvise og hurtige turnaround.

Et muligt kompromis ligger i at backlog’en delvist bliver drevet af dokumentationen. Og at nogle specifikationer bliver uddybet efter udviklingen er færddiggjort.

Har du nogle erfaringer eller gode råd til hvordan man får CMMI og Scrum til at fungere sammen?